Zvučni i video formati i njihova obrada

Zvučni i video formati i njihova obrada 
 
             Snimanje i obrada zvučnih zapisa interesantna je tema za svakog učitelja, ali i za učenike već od prvih razreda osnovne škole.

U početku se njome više bave učitelji prilikom pripreme nastavnih materijala ili izrade uputstava i prezentacija u sklopu nastave, a kasnije sve više i učenici u vježbama i zadacima te izradi vlastitih uradaka.

Budući da je audiozapis sastavni dio gotovo svakog videozapisa, ovo područje je neizostavno i kod videomontaže, odnosno uređivanja i kreiranja videozapisa.

Dio zvučnih materijala koji se koristi u nastavi još se uvijek, nažalost, nalazi na kasetama, magnetofonskim vrpcama pa čak i na gramofonskim pločama i preporuka je da se takvi zapisi što prije prebace u neki od formata čitljivih na računalu.

Na taj ih način arhiviramo i čuvamo od daljnjeg propadanja, a njihov zapis postaje „kompaktniji“ za rukovanje i korištenje.

Kako bismo to mogli ostvariti, treba nam neka od aplikacija za obradu zvuka.
Od mnoštva raspoloživih programa odabrali smo Audacity.

 

       Audacity svoju veliku popularnost ne gradi samo na činjenici da je besplatan, već prvenstveno na svojoj jednostavnosti i velikom broju mogućnosti koje nudi, a one, između ostalog, uključuju:

 • unos i iznošenje WAV, MP3, Ogg Vorbis, AIFF, Flac i drugih audioformata,
 • snimanje i reproduciranje zapisa,
 • obrađivanje Cut, Copy i Paste naredbama s neograničenom mogućnošću Undoa,
 • paralelni rad na više audiotraka, spajanje audiozapisa i njihovo preklapanje,
 • digitalne efekte (učinke) i podršku za plug-inove, tj. dodatne učinke,
 • obradu zapisa pomicanjem amplitude zapisa,
 • uklanjanje buke i šumova.

Uređivanje zvučnog zapisa

Uređivanje zvučnog zapisa obavlja se pomoću glavnih alata koje smo već spomenuli, korištenjem izbornika Edit koji sadrži većinu dobro poznatih akcija poput CutCopyPasteDelete, ali i nekih manje poznatih poput Trim (briše audiozapis prije i nakon označenog dijela), Split (označeni dio zapisa premješta na novu traku) ili Silence (označeni dio „pretvara“ u tišinu). Akcija Duplicate označeni dio kopira u novu traku. 
Kod uređivanja zvučnog zapisa vrlo je koristan alat za zumiranje jer kod većih povećanja lakše možemo uočiti i ispraviti bilo kakvu nepravilnost zvučnog vala, a ako pak „odzumiramo“, imamo pogled na veće cjeline ili čak na cijeli zapis.

 

Efekti (učinci)

Audacity je standardno opremljen mnogobrojnim korisnim efektima, a dobro je znati da se efekti mogu dodavati i naknadno. 
Od standardnih efekata svakako treba spomenuti:

 •  Amplify (služi za pojačavanje snage označene selekcije u decibelima),
 •  Bass Boost (pojačavanje basova),
 •  Change Speed (ubrzavanje selekcije za određeni postotak – pri tome se mijenja visina tonova),
 •  Change Tempo (ubrzavanje tempa označene selekcije u postocima – pri tome se ne mijenja visina tonova),
 •  Echo (jeka, odnosno ponavljanje određene selekcije),
 •  Fade In/Out (postupno pojačavanje ili smanjivanje zapisa – najčešće korišteni efekti),
 •  Noise Removal (uklanjanje šumova – vrlo koristan efekt),
 •  Repeat (ponavljanje selekcije određeni broj puta),
 •  Reverse (odabranu selekciju pretvara u njezinu zrcalnu sliku zapisujući je unatraške).

Literatura: https://pogledkrozprozor.wordpress.com/2009/02/26/snimanje-obrada-i-objavljivanje-zvucnih-zapisa/

Čestitamo

Ukoliko možete da pročitate ovaj članak, uspešno ste se registrovali na Blog.rs i možete početi sa blogovanjem.